شرایط و مقررات

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

ماده 2- حساب کاربری

ماده 3- استفاده از بیوتایل

ماده 4– هزینه‌ها و پرداخت

ماده 5- مسئولیت بیوتایل

ماده 6– مسئولیت کاربران

ماده 7– شرایط وسائل همراه کاربر بشرح زیر است:

ماده 8- موارد فنی

ماده 9- محتوای تولید شده توسط کاربران

بیوتایل ممکن است گاهی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، برنامه موبایل و یا سایر بخش‌های این سرویس عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در سرویس ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود اما با ثبت آنها در سرویس‌های مرتبط به بیوتایل کاربران این حق را به بیوتایل می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین بیوتایل مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند.

ماده 10- قطع سرویس

بیوتایل در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (بیوتایلی یا بیوتایل پرو) می‌تواند برای شرکت یا سایر کاربران خطرناک باشد یا مطلوب نباشد حق حذف دسترسی کاربر مذکور به سرویس بیوتایل را دارد.

ماده 11- توافق از راه دور